HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/02/2024

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 11/02/2024 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “NĂM MỚI – TẤM LÒNG MỚI”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 Chúa Nhật 11/02/2024
  “NĂM MỚI – TẤM LÒNG MỚI”
  Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 36:26
  “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ
  Số TK: 240327023
  Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up