HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 14/06/2020

 • Chủ đề: KHIÊM NHƯỜNG NHƯ ...
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:1-6
  “Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy,
  sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?"
  Ma-thi-ơ 18:4
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thanh Hương

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up