HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Phục Sinh - 31/03/2024

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Đề tài: "NẾU ĐẤNG CHRIST KHÔNG SỐNG LẠI"
  Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:17
  "Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình."
  Diễn giả: MSQN Phạm Duy Thọ
  Hướng dẫn: CS. Lê Thị Tường Vi

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up