HTTL PHÚ THỌ HÒA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 14/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

  • CHỦ ĐỀ: THEO GƯƠNG CHÚA GIÊ-XU
    KINH THÁNH: MA-THI-Ơ 9:35-38
    GIẢNG LUẬN: MỤC SƯ NGUYỄN XUÂN VỊNH

    Thể loại : Hồ Chí Minh

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up