HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 14/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: ĐỒNG SỐNG LẠI VỚI ĐẤNG CHRIST
  Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-17
  "Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời,
  ơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời." Cô-lô-se 3:1
  Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thị Xuân Mai

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up