HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 14/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi Hội Nguyễn Tri Phương
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Người Được Chúa Sai
  Câu gốc: Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. (I Giăng 1:6-7)
  Diễn giả: Mục Sư Phạm Trọng Huy
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Phú Nghĩa
  Thời gian: 07:00, Chúa Nhật, ngày 14.04.2024
  ---
  Tham dự nhóm online, theo dõi các thông tin từ Hội Thánh qua các kênh:
  - Facebook: bit.ly/FacebookNTP
  - Youtube: bit.ly/YoutubeNTP
  - Website: ntpchurch.com
  #ntpchurch #hoithanhnguyentriphuong #chuongtrinhthophuong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up