HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: ĐIỀU CHÚA MUỐN CHO HỘI "THÁNH"
  Kinh Thánh: Công-vụ 4:32-5:11
  "Thời-kỳ đã đến, là khi sự phán-xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối-cùng của những kẻ
  chẳng vâng theo Tin-lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?’ I Phi-e-rơ 4:17
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Hữu Thiên Nhân

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up