HTTL PHÚ THỌ HÒA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

  • CHỦ ĐỀ: CHÚA GIÊ-XU & LUẬT PHÁP
    KINH THÁNH: MA-THI-Ơ 5:17-20
    GIẢNG LUẬN: MỤC SƯ LÊ ĐÌNH TRUNG - Quản nhiệm Hội thánh

    Thể loại : Hồ Chí Minh

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up