HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 21/04/2024 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “DÂNG ĐIỀU TỐT NHẤT CHO CHÚA”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỢ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 Chúa Nhật 21/04/2024
  “DÂNG ĐIỀU TỐT NHẤT CHO CHÚA”
  Kinh Thánh: II Sử ký 2:1-10
  Câu Gốc: Phục Truyền 12:11
  “Bấy giờ, sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn, đặng cho danh Ngài ở; ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, và mọi của lễ tốt nhất, mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ - Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Số TK: 240327023

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up