HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi Hội Nguyễn Tri Phương
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Tầm Quan Trọng Của Quyền Bính
  Kinh Thánh: Rô-ma 13:1-7
  Câu gốc: Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. (Rô-ma 13:1)
  Diễn giả: Mục Sư Phạm Trọng Huy
  HDCT: Chấp sự Trương Phan Quý Thạch
  Thời gian: 07:00, Chúa Nhật, ngày 21.04.2024
  ---
  Tham dự nhóm online, theo dõi các thông tin từ Hội Thánh qua các kênh:
  - Facebook: bit.ly/FacebookNTP
  - Youtube: bit.ly/YoutubeNTP
  - Website: ntpchurch.com
  #ntpchurch #hoithanhnguyentriphuong #chuongtrinhthophuong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up