HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Đề tài: "HIỆP NHẤT TRONG DANH CHÚA"
  Kinh Thánh: Giăng 17: 6 - 21
  "'Con không ở thế-gian nữa, nhưng họ còn ở thế-gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn-giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. "
  Diễn giả: thầy HVTT Hà Mạnh Công
  Hướng dẫn: CS. Nguyễn Vĩnh Thông

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up