HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 28/04/2024 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “YÊU NGƯỜI LÂN CẬN”
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỢ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 Chúa Nhật 28/04/2024
  “YÊU NGƯỜI LÂN CẬN”
  Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-37
  Câu Gốc: Ga-la-ti 5:14
  “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ - Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Số TK: 240327023

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up