HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH
  Thời gian: 9h00, CN 26.4.2024
  Diễn giả: MSNC Thái Phú Lâm
  Kinh thánh: Ê phê sô 4:11
  "Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi, theo chiều gió của đạo lạc."

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up