HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/04/2024

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ
  Kinh Thánh: Lu-ca 18:18-30
  "Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia-tài mình, phân-phát cho kẻ nghèo,
  thì ngươi sẽ có của-cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta." Lu-ca 18:22
  Diễn giả: Mục sư Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thị Hoàng Nhung

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up