HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/05/2024

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi Hội Nguyễn Tri Phương
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Đức Chúa Giê-xu Thăng Thiên
  Kinh Thánh: Công Vụ 1:1-11
  Câu gốc: Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. 51 Đang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. (Lu-ca 24:50-51)
  Diễn giả: Mục Sư Phạm Trọng Huy
  HDCT: Chấp sự Trần Thành Tâm
  Thời gian: 07:00, Chúa Nhật, ngày 05.05.2024
  ---
  Tham dự nhóm online, theo dõi các thông tin từ Hội Thánh qua các kênh:
  - Facebook: bit.ly/FacebookNTP
  - Youtube: bit.ly/YoutubeNTP
  - Website: ntpchurch.com
  #ntpchurch #hoithanhnguyentriphuong #chuongtrinhthophuong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up