HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/05/2024

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: TINH THẦN "NGƯỜI CON CẢ"
  Kinh Thánh: Lu-ca 15:25-32
  "Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân-điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn-trở và làm ô-uế phần nhiều trong anh em chăng." Hê-bơ-rơ 12:15
  Diễn giả: MSNC Trần Đỗ Phúc
  HDCT: Chấp sự Phạm Vinh Quang

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up