HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/05/2024

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: CHỨNG THỰC CHÚA SỐNG
  Thời gian: 9h00, CN 5.5.2024
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Văn Hưng
  Kinh thánh: Công vụ 1:3
  "Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời."

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up