HTTL BẾN TRE - Chương Trình Kỷ Niệm Chúa Giê-xu Thăng Thiên - 09/05/2024

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN
  Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024
  Đề mục: CHÚA THĂNG THIÊN VÀ SẼ TÁI LÂM
  Câu gốc: Giăng 14:3
  Diễn giả: Mục sư Phan Thế Lữ

  Thể loại : Bến Tre

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up