HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/05/2024

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi Hội Nguyễn Tri Phương
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Trách Nhiệm Của Cha Mẹ Và Con Cái
  Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4
  Câu gốc: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. (Ê-phê-sô 6:1, 4)
  Diễn giả: Mục Sư Phạm Trọng Huy
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Ân
  Thời gian: 07:00, Chúa Nhật, ngày 12.05.2024
  ---
  Tham dự nhóm online, theo dõi các thông tin từ Hội Thánh qua các kênh:
  - Facebook: bit.ly/FacebookNTP
  - Youtube: bit.ly/YoutubeNTP
  - Website: ntpchurch.com
  #ntpchurch #hoithanhnguyentriphuong #chuongtrinhthophuong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up