HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/05/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề "CHỨNG NHÂN TRONG NĂNG QUYỀN".
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 19/05/2024
  Giảng luận: Mục sư Trương Hoài Ân
  Câu gốc: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." - Công vụ 1:8
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #chungnhantrongnangquyen

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up