HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/05/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi Hội Nguyễn Tri Phương
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Đấng Ban Năng Lực
  Kinh Thánh: Công vụ 2:1-13
  Câu gốc: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (Công vụ 1:8)
  Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Ngọc Thuận
  HDCT: Chấp sự Lê Hồng Quang
  Thời gian: 07:00, Chúa Nhật, ngày 19.05.2024
  ---
  Tham dự nhóm online, theo dõi các thông tin từ Hội Thánh qua các kênh:
  - Facebook: bit.ly/FacebookNTP
  - Youtube: bit.ly/YoutubeNTP
  - Website: ntpchurch.com
  #ntpchurch #hoithanhnguyentriphuong #chuongtrinhthophuong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up