HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/05/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ đề: CHỨNG NHÂN TRONG NĂNG QUYỀN
  Kinh Thánh: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Công vụ các Sứ đồ 1:8
  Diễn giả: Mục sư Phan Quang Thiệu - Phó HT 2 HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up