HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/05/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: CHỨNG NHÂN TRONG NĂNG QUYỀN
  Thời gian: 9h00, CN 19.5.2024
  Diễn giả: Mục sư Phan Văn Cử - Phó TTK. HTTLVN
  Kinh thánh: Công vụ 8:26-40
  "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Công vụ 1:8

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up