HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/05/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Đề tài: "CHỨNG NHÂN TRONG NĂNG QUYỀN"
  Kinh Thánh: Công vụ các sứ đồ 8: 4 - 13
  "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các người, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. "
  Diễn giả: TĐ Đổng Ngọc Hải
  Hướng dẫn: CS. Mã Quốc Lợi

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up