HTTL Gia Định - Chương trình thờ phượng Chúa - 06g00 - 21/06/2020

 • Chủ đề: THÁCH THỨC CHO LÒNG TIN QUYẾT
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:21-28
  “Ngài bèn phán rằng:
  Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn! việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn!”
  Ma-thi-ơ 15:28a
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hữu Bình
  Phó Hội trưởng 2 Tổng Liên Hội - HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Phạm Thị Thanh Huyền

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up