HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 25/05/2024

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chủ đề: CHÚA KHÔNG CHẬM TRỄ
  Chủ lễ - Giảng luận: Mục sư Nguyễn Công Nghĩa - Qn.HT
  Hướng dẫn: Thủ quỹ Lưu Bảo Trân

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up