HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 25/05/2024

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: CHÚA BIẾT TÔI
  Thời gian: 9h00, CN 26.5.2024
  Diễn giả: Mục sư Ngô Toàn
  Kinh thánh: Thi Thiên 139:1-14
  "Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi."

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up