HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 25/05/2024

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ đề: ĐỊNH HƯỚNG TẤM LÒNG
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21
  "Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó." Ma-thi-ơ 6:21
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Nhân sự Lê Vũ Văn Phi

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up