HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 25/05/2024

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi Hội Nguyễn Tri Phương
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Sự Bất Phục Tùng Của A-đam & Ê-va
  Kinh Thánh: Sáng thế ký 1:26-27; 2:8-17; 3:1-8
  Câu gốc: Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. (Rô-ma 5 : 19)
  Diễn giả: Mục Sư Phạm Trọng Huy
  HDCT: Chấp sự Lê Hoàng Thông
  Thời gian: 07:00, Chúa Nhật, ngày 26.05.2024
  ---
  Tham dự nhóm online, theo dõi các thông tin từ Hội Thánh qua các kênh:
  - Facebook: bit.ly/FacebookNTP
  - Youtube: bit.ly/YoutubeNTP
  - Website: ntpchurch.com
  #ntpchurch #hoithanhnguyentriphuong #chuongtrinhthophuong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up