HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 25/05/2024

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề "QUYẾT ĐỊNH SỐNG CHO ĐẤNG CHRIST".
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 26/05/2024
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh - Phụ tá Quản Nhiệm
  Câu gốc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.“
  - Ga-la-ti 2:20 -
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #quyetdinhsongchoDangChrist

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up