HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/06/2024

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: NGƯỜI YÊU MẾN VÀ LÀM THEO LẼ THẬT (P2)
  Kinh Thánh: III Giăng 2-8
  “Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào.” III Giăng 3
  DG: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Quốc Thạnh

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up