HTTL Gia Định - Chương trình Thánh nhạc truyền giảng - 19g30 - 21/06/2020

 • Chủ đề: ƠN TRỜI
  Kinh Thánh: Rô-ma 8:32
  “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho,
  thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?"
  Diễn giả: Mục sư Đỗ Việt Hùng - Ủy viên Tổng Liên hội - HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Lê Thị Thành Lập

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up