HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 09/06/2024

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • Đề tài: "SỰ THAN KHÓC DẪN ĐẾN PHƯỚC HẠNH"
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5: 3 - 10
  "Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi"
  Diễn giả: TĐ Đổng Ngọc Hải
  Hướng dẫn: CS. Phạm Văn Phúc

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up