HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 09/06/2024

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • Chủ đề: MŨI TÊN NƠI TAY DÕNG SĨ
  Kinh Thánh: Thi Thiên 127:1-5
  “Con trai sanh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ.”
  Thi Thiên 127:4
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Nhân sự Hồ Công Tuấn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up