HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/06/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Đề tài: "THEO CHÚA BỎ CHÚA"
  Kinh Thánh: II Sử ký 24: 1 - 7
  "...Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống."
  Diễn giả: MSTS Nguyễn Hiếu Nghĩa
  Hướng dẫn: CS. Lê Thanh Thiên

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up