Bài giảng: ĐEM CON TRẺ ĐẾN CÙNG CHÚA (Ma-thi-ơ 19:13-15) - MSQN Trương Thanh Thiên Ân

 • Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: ĐEM CON TRẺ ĐẾN CÙNG CHÚA
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:13-15
  Câu gốc: Ma-thi-ơ 19:14
  Diễn giả: MSQN Trương Thanh Thiên Ân
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Hữu Thưởng
  Thời gian: 09:00 Chúa nhật, ngày 21/06/2020
  # Được phát lại trên kênh Facebook và Youtube của HTTL Thành Lợi
  (Final)

  Thể loại : BÀI GIẢNG BỒI LINH

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up