HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/06/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ đề: KHỞI ĐẦU GIAN NAN - KẾT THÚC PHƯỚC HẠNH
  Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 24:1-22
  “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.”
  Thi Thiên 16:2
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Sơn Minh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Khắc Cường

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up