HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/06/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi Hội Nguyễn Tri Phương
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Cuộc Nổi Loạn Nội Bộ
  Kinh Thánh: Dân số ký 12:1-16
  Câu gốc: Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. (Dân số ký 12:7)
  Diễn giả: Mục Sư guyễn Văn Ngọc
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thành Nang
  Thời gian: 07:00, Chúa Nhật, ngày 16.06.2024
  ---
  Tham dự nhóm online, theo dõi các thông tin từ Hội Thánh qua các kênh:
  - Facebook: bit.ly/FacebookNTP
  - Youtube: bit.ly/YoutubeNTP
  - Website: ntpchurch.com
  #ntpchurch #hoithanhnguyentriphuong #chuongtrinhthophuong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up