HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 16/06/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề "VIỆC DIỆU KỲ CHÚA LÀM".
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 16/06/2024
  Giảng luận: Mục sư nhiệm chức Đỗ Ngọc Hòa
  Câu gốc: “Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!“ - Thi Thiên 107:8 -
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #viecdieukyChualam

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up