[TRỰC TIẾP] LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH TÂN | NHÀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA | 09H00 | 20/6/2024

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Bình Tân
  LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH BÌNH TÂN
  Chủ đề: NHÀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
  Thời gian: 09h00 Thứ Năm 20/6/2024
  --------------------
  Diễn giả: MS. Thái Phước Trường - Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Nghi thức cung hiến: MS. Đỗ Việt Hùng - Uỷ viên Mục vụ TP. Hồ Chí Minh
  HDCT: MSNC. Trần Thuyên
  --------------------
  Câu gốc: “Đáng ngợi khen Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người.” - Thi Thiên 118:26
  #HTTLBinhTan #LeCungHienNhaTho #NhaDucGieHoVa

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up