HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/06/2024

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ đề: PHẦN THƯỞNG NGƯỜI PHỤC VỤ CHÚA
  Kinh Thánh: Mác 11:1-10
  “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.”
  Giăng 12:26
  Diễn giả: Mục sư Phan Văn Cử - Phó Tổng Thư Ký TLH HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Triết

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up