HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/06/2024

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: NGẮN HẠN & DÀI HẠN
  Thời gian: 9h00, CN 23.6.2024
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hồng Khanh
  Kinh thánh: Philip 3 : 4-16
  "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ" Philip 3:8

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up