HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/06/24

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: ĐỂ THẤY VIỆC CHÚA LÀM
  Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô-ký 14:10-14
  “Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi.”
  xuất ê-díp-tô ký 14:13a
  Diễn giả: Mục sư Trần Quốc Việt
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Đào Tô Lịch

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up