HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/06/24

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Ê SAU - GIA CỐP HÒA HẢO NHAU
  Thời gian: 9h00, CN 30.6.2024
  Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường
  Hội trưởng HTTLVN
  Kinh thánh: Sáng thế ký 33:24 - 33:4
  "Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng.." Thi thiên 33:1

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up