HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/06/24

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 30/06/2024 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – “TRƯỞNG THÀNH TÂM LINH"
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00, Chúa Nhật ngày 30/06/2024
  “TRƯỞNG THÀNH TÂM LINH"
  Kinh Thánh: I Giăng 2: 12-14
  Câu Gốc: II Phi-e-rơ 3: 18a
  “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ - Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Số TK: 240327023

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up