HTTL NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/06/24

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi Hội Nguyễn Tri Phương
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Bính Quyền Vượt Trên Các Vua
  Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 24:1-8
  Câu gốc: Người nói cùng kẻ theo mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng chúa ta, là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va. (I Sa-mu-ên 24:7)
  Diễn giả: Mục Sư Phan Quang Thiệu
  HDCT: Chấp Sự Nguyễn Hữu Thi
  Thời gian: 07:00, Chúa Nhật, ngày 30.06.2024
  ---
  Tham dự nhóm online, theo dõi các thông tin từ Hội Thánh qua các kênh:
  - Facebook: bit.ly/FacebookNTP
  - Youtube: bit.ly/YoutubeNTP
  - Website: ntpchurch.com
  #ntpchurch #hoithanhnguyentriphuong #chuongtrinhthophuong

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up