TRỰC TUYẾN - CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH & LƯỢC TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM - LẦN THỨ 11 | 02/7/2024

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
  ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM - LẦN THỨ 11
  ----------------
  CHƯƠNG TRÌNH BỒI LINH & LƯỢC TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
  NUÔI MÌNH - NUÔI BẦY
  Thời gian: 14:00 Thứ Ba Ngày 02/7/2024
  Địa Điểm: Viện Thánh Kinh Thần Học (Tổ 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)
  ----------------
  Diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
  HDCT: Mục sư Y Djrên, Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm
  ----------------
  #HTTLVN #DaiHoiDong #GiaoPham #boilinh #lanthu11 #NuoiMinhNuoiBay

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up