HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/07/2024

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • [HTTL Huế] Chúa Nhật 07/07/2024 – Chương Trình Thờ Phượng Chúa – "CHỚ YÊU THẾ GIAN"
  HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00, Chúa Nhật ngày 07/07/2024
  "CHỚ YÊU THẾ GIAN"
  Kinh Thánh: I Giăng 2:15-17
  Câu Gốc: I Giăng 2:15
  “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.”
  …………………………………………………….…………………………………………………….
  Con cái Chúa ở xa, muốn góp phần dâng hiến cho công việc Chúa tại Hội Thánh Huế, xin chuyển vào số tài khoản của Hội Thánh:
  CHI HỘI TIN LÀNH HUẾ - Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
  Số TK: 240327023

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up