HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/07/2024

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: CHÚA LÀM CHO HỘI THÁNH SỐNG MẠNH
  Thời gian: 9h00, CN 7.7.2024
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hồng Khanh - QNHT
  Kinh thánh: Công vụ 2:42 - 3:11
  "Vả, những người ấy bến lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện"
  Công vụ 2:42

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up