HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/07/2024

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • Chủ đề: BIẾT MÌNH BIẾT CHÚA
  Kinh Thánh: I Giăng 2:3-6
  “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.”
  I Giăng 2:3
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Phạm Vinh Quang

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up